From Pleasure to Bala – Mencegah Seks Luar Nikah Lebih Baik Dari Merawat Akibatnya

Dapatan yang dilaporkan akhbar The Star bertajuk “Number of young Malaysians having sex has doubled since 2016, survey finds” bertarikh 10 Ogos 2022 adalah dirujuk. Pastilah statistik ini turut melibatkan anak orang Islam, maka amat malanglah sekali kerana itu adalah bukti agama dikebelakangkan. Ibu bapa tidak boleh lepas tangan 100% terhadap anak antara usia 18-30 […]

Continue Reading

Memartabatkan Nilai Keagamaan dan Kerohanian dalam Moraliti Seksual dan Unit Keluarga : MACSA

MACSA menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Bahagian Hal Ehwal Agama), YB Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri di laman Facebooknya bertarikh 10 Julai 2020 yang meminta Pegawai Penguatkuasa Agama Jabatan Hal Ehwal Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) untuk tidak hanya menangkap tetapi juga memberikan pendidikan agama sehingga masyarakat transgender dapat “kembali ke […]

Continue Reading

Uphold Religious and Spiritual Values on Sexual Morality and Family Unit : MACSA

MACSA is supportive of the statement made by the Minister in the Prime Minister’s Department for Religious Affairs, YB Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri in his Facebook page dated July 10, 2020 calling on the Religious Enforcement Officers of Federal Territories’ Islamic Affairs Department (JAWI) to not arrest but also provide religious education so that […]

Continue Reading