MACSA : Menangani Masalah Diskriminasi Agama & Gangguan Seksual di Kalangan Wanita di Tempat Kerja

Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan negara telah meningkat dari 5.72 juta dalam suku kedua tahun 2017 kepada 5.76 juta dalam suku ketiga tahun yang sama, seperti yang dinyatakan oleh Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin. Kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja di Malaysia adalah 54.3% pada tahun sebelumnya. Trend terkini […]

Continue Reading