Hak Ekspresi Wanita Muslim

Artikel ini adalah sebahagian dari kertas kerja yang dibentangkan dalam Muzakarah Pakar “Hak Asasi Manusia Selepas 70 Tahun : Analisis Kritis”, 2-3 Mei 2018, Dewan Besar IKIM.   Hampir 20 tahun yang lalu, salah faham masyarakat dunia tentang Islam dan wanita Muslim adalah sesuatu yang lumrah. Kemudahan internet hanya terhad untuk urusan dipejabat dan jaringan […]

Continue Reading