Mengkritik Hujah Golongan Pro-LGBT – Bahagian 3

ISTILAH SYAAKILAH Surah al-Isra ayat 84 merupakan salah satu ayat digunakan oleh sebahagian pendokong LGBT untuk menyokong pendapat mereka tentang keberadaan orientasi seksual sesama jenis. Terjemahan ayat tersebut berbunyi: Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut syaakilah -nya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” Dari sudut bahasanya, sepertimana dalam Kamus Arab Tajul Arur […]

Continue Reading